800GJELD: NAV åpner økonomirådstelefon

Artikkel fra nav.no

Mandag 26. oktober åpner 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Telefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning.

- Økt arbeidsledighet og reduserte inntekter i kjølvannet av finanskrisen kan føre til at flere får betalingsproblemer. Det er viktig å nå frem med økonomisk rådgivning på et tidlig tidspunkt, for å forebygge alvorlige konsekvenser og for å bekjempe fattigdom, sier Anne Lieungh, direktør for levekår og sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

- Det har vist seg at økonomisk rådgivning ikke har vært godt nok tilgjengelig i alle kommuner. For å avhjelpe denne situasjonen, og for å komme raskere i kontakt med personer med økonomiske problemer, åpner NAV en landsdekkende telefontjeneste - 800GJELD - som skal gi folk råd og enkel veiledning.

Hjelp til selvhjelp
800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen. Økonomirådstelefonen er et lavterskeltilbud: Telefonen skal gi hjelp til selvhjelp, og rådgiverne som bemanner den skal ikke drive saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp skal telefontjenesten lose vedkommende til rett instans.

Gratis og anonymt
Lieungh oppfordrer alle som har, eller står i fare for å få, økonomiske problemer til å ringe telefonen.

- Jo tidligere, jo bedre. Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer raskt, før de blir for store. Når du ringer kan du selvfølgelig være anonym hvis du ønsker det. Å ringe til 800GJELD er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon eller kontantkort vil rådgiverne på telefonen tilby å ringe tilbake til deg.
 

Powered by CustomPublish AS