Eidar Tøllefsen_1520x2688

Administrasjonsutvalg

Eidar Tøllefsen er leder av administrasjonsutvalget. Han er utdannet ved Narvik ingeniørhøyskole og er i dag kvalitetssjef/beredskapsleder ved Hålogaland Kraft AS. Eidar har lang erfaring fra politikken og har hatt mange offentlige verv.
 
Mobil; 95169769.
Epost; eidar.toellefsen@hlk.no
 
Om administrasjonsutvalget
Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte.

Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.

For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.

For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg. Jfr kommuneloven § 25.

Administrasjonsutvalget i Ibestad kommune har i dag 7 medlemmer. Blant disse velger kommunestyret 5 representanter, blant disse leder og nestleder. De ansattes organisasjoner velger 2 representanter. Valget skjer etter forholdsvalgs-prinsippet, med mindre det blir enighet om noe annet. Kommunelovens regler om kjønnskvotering gjelder.

I perioden 2015 - 2019 består administrasjonsutvalget av følgende personer:

Representant Parti eller fagorganisasjon
Eidar Tøllefsen, leder Andørja fellesliste, gruppe A
Mariska Skoli Høyre, gruppe A
Vegar Johnsen Høyre, gruppe A
Bente Mikalsen Senterpartiet, gruppe A
Dag Indresand, nestleder Arbeiderpartiet, gruppe B

Karin Karlsen

Sykepleierforbundet

Monica Cecilie Simonsen (HTV)

 

Fagforbundet

Følgende er valgt som vararepresentanter;

Gruppe A:
1. vara: Merethe Meland
2. vara: Raymond Johnsen
3. vara: Marthe Stensen
4. vara: Jill Lindseth

Gruppe B;
1. vara: Agnes Normann

 

Tilknyttede elementer:

 

Powered by CustomPublish AS