Faste medlemmer gruppe A:

Jim Kristiansen (H), leder
Vegar Johnsen (H)
Bente Mikalsen (Sp)
Tonje Kristiansen (Sp)

Varamedlemmer gruppe A:
1. Maria Samuelsen (H)
2. Raymond Johnsen (H)

Faste medlemmer gruppe B:

Hugo Salomonsen (Ap), nestleder
Ola Frantsen (Ap)

Varamedlemmer gruppe B:
1. Per Magne Pedersen (Ap)
2. Ella Irons (Ap)