Lørdagskaffe, loddsalg og tombola på Rollneshuset

Loddsalg
Tombola
Kaffe og kaker

Arrangør: U.l.Kveldsol
: Bygdaveien 1184
Tid: lrdag 16. november 17:00
Meeting