ANNA ROGDES BESØK TIL ENGENES NATT TIL 18. MAI ER KANSELERT

Anna Rogde kommer likevel ikke til Engenes 18. mai.

Dette til deres informasjon.

 

Årsaken er hensynet til mannskapet og hviletider.

 

Beste hilsen

 

Dag Sigurd Brustind

Ordfører Ibestad

Mobil: 95 33 25 00

Dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no

 

Powered by CustomPublish AS