Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skatteetaten: Rollen som arbeidsgiver
aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se skattebetalingsloven § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Trond-Arvid Isaksen
Tittel:Skatteoppkrever
Telefon:77 09 91 16
Mobil:41698672
Epost:kommunekassen@ibestad.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-08 09:19
Powered by CustomPublish AS