Avløsertilskudd

Om Avløsertilskudd
Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet
  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Kriterier/vilkår
Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

Ordningen er for landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Henvisning til lovverket i denne sammenhengen er Jordlova §§ 3, 18.

Skjema for avløsertilskudd ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd (Landbruksdirektoratets). Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Tilknyttede elementer:

 

Powered by CustomPublish AS