Barnevernsleder: Sylvi Sande - telefon 99 55 64 21 - sylvi.sande@ibestad.kommune.no -

Barnevernkurator: Katharina Sørensen Karlsen - telefon 48 21 09 36 - katharina.sorensen.karlsen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet: Telefon 77 09 90 00

Besøksadresse: Kommunehuset, 2. etasje

Postadresse: Barnevernstjenesten Ibestad kommune, rådhuset, 9450 Hamnvik

Om barnevernstjenestenOm Barneverntjenesten
Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å følge nøye med i de forhold barn og unge i kommunen vår lever under.

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Hvem kan få hjelp:

  • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp
  • barn ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn
  • barn ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Målgruppe:
Gjelder for alle barn fra 0-18 år, etter samtykke kan tiltak forlenges frem til 23 år.

Råd og veiledning:
Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden.

Eksterne lenker:

- Alarmtelefon for barn og unge (gratis) 116 111

- Bekymringsmelidng og meldeplikt til barnevernet

- Familievernkontor

- Fosterhjem

- Temaside om barnevern

- Vold og overgrep i nære relasjoner

Powered by CustomPublish AS