Brannvern

Om Brannvern

Ved brann, ulykke eller akutt forurensing, ring brannvesenet på telefon 110.

Brannvesenet i Ibestad er delt opp i en beredskapsavdeling og en forebyggende avdeling.

  • Beredskapsavdelingen er de som "rykker ut" når ulykken er ute. Denne avdelingen disponerer mannskap og materielle resurser til å kunne ta seg av "normale" branner og ulykker. Ved større og kompliserte branner eller ulykker kan man gjennom etablerte bistandsavtaler forvente hjelp og bistand fra andre brannvesen i nabokommuner.
     
  • Forebyggende avdeling er de som gjennom tilsyn og kontrollerende virksomhet skal prøve å minimere muligheter for at brann og ulykker skal oppstå. Feietjenesten er den forebyggende brannberedskapen som folk flest må forholde seg til, da den er obligatorisk for alle som fyrer i ovn innendørs. Forebyggende avdeling ved feieren, eventuelt brannsjef, utfører blant annet kontroll av piper og ildsteder. I tillegg bistår avdelingen ved gjennomføring av brannsikkerhetskurs og lignende.

Gebyrregulativ: Se gebyrer

Kontaktinfo:

Tittel Navn Telefonnummer
Brannsjef Ove M. Frantzen 770 26700
Varabrannsjef Bjørnar Johansen 99 56 99 88
Feier Feierformann 91812088


Tilknyttede elementer:

Eksterne linker:

 

 

Powered by CustomPublish AS