EIENDOMSSKATTE I IBESTAD KOMMUNE - ORIENTERING OM TAKSERING

Brev til eiere av eiendommer i Ibestad kommune, datert 29. januar 2012

EIENDOMSSSKATT I IBESTAD KOMMUNE - REGISTRERING AV OPPLYSNINGER OM EIENDOMMER

Kommunestyret i Ibestad har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2012. I den forbindelse har vi i høst målt opp alle boliger og fritidseiendommer. Nå sender vi ut faktaskjema om eiendommene som vi ber eierne kontrollere

Powered by CustomPublish AS