Eiendomsregister

Om Eiendomsregister
Eiendomsregisteret, dvs. matrikkelen, er Norges offisielle grunnbok.

Se Eiendom - Inneholder informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - Matrikkelen. Skal du gjøre et oppslag på et spesifikt gårds- og bruksnummer i Ibestad skriver du følgede i "Søk"-bildet: 1917-gårdsnummeret/bruksnummeret.

Tilknyttede elementer:

 

Powered by CustomPublish AS