Eiendomsskattelister 2014

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt 64/13 for 2014, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten blir lagt ut på servicetorget f.o.m 01.03.2014. I tillegg blir den publisert her på kommunens hjemmeside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eindomsskattekontoret innen seks uker. Eiendomsskattekontoret har adresse Ibestad kommune, Rådhuset, 9450 Hamnvik.

Powered by CustomPublish AS