Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler til eksamen i grunnskolen

Eksamen i grunnskolen 2019 - nettbaserte hjelpemiddel

Skoleeiere skal i samarbeid med skoleledere sørge for at elever og voksne deltakere har tilgang til et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen i grunnskolen.

Se: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nasjonale-foringer-for-nettbaserte-hjelpemidler-til-sentralt-gitt-skriftlig-eksamen-i-grunnskolen/

Utdanningsdirektoratet fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt å benytte under sentralt gitt eksamen. Fra våren 2018 gjelder nye, obligatoriske nasjonale føringer for hjelpemiddelbruk til sentralt gitt eksamen i grunnskolen. Føringene gjelder for kommuner, friskoler og private skoler. 

Under skriftlig eksamen på 10. trinn vil tilgangen til internett stenges, bortsett fra de nettbaserte hjelpemidlene (nettsidene)s kole som står under. Google er også stengt.

Ibestad skoles godkjente nettbaserte hjelpemiddel til eksamen 2019:

NORSK:

https://www.clarifylanguage.com

http://lexin.udir.no/

https://snl.no/

http://www.ssb.no

http://podium.gyldendal.no/nyekontekst

ENGELSK:

https://www.clarifylanguage.com

http://newflight.cappelendamm.no/

https://www.britannica.com

http://lexin.udir.no

https://snl.no

MATEMATIKK:

http://podium.gyldendal.no/maximum/elev/ressursbank/ressursbank

http://matematikk.net

http://www.matematikk.org/

http://lexin.udir.no/

Vedlegg:

Nettbaserte hjelpemidler til skriftlig eksamen 2019

 

Powered by CustomPublish AS