Medlemmer:
Harry H. Jenssen, med vara Per Anders Strand
Gunvor Klefstad Norman, med vara Nancy Eriksen
Per Halvard Hanssen, med vara Håkon Leknes
Anne-Kristine Kåringen Jenssen, med vara Anne Mari Nilsen

Kommunestyrets representant:
Arne Ekman, med vara Bente Mikalsen