Om Feiing
Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.
 
Kriterier/vilkår/veiledning
Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. Det er fra og med 2015 kommet nye krav til sikring på tak som må føgles opp av den enkelte.

aaaKommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7 og 2.

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din noen dager før. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført.

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen.

Tilknyttede elementer/eksterne lenker:

 

Feiing 2015

Feiing i Ibestad kommune er planlagt gjennoført i uke 41. Det er sendt ut brev til de husstandene dette gjelder.

Se vedlagt arbeidsinstruks for feiing for informasjon om sikkerhetsutstyr som stige, plattform osv.

Powered by CustomPublish AS