Tirsdag 21. oktober kl. 1900

Folkemøte om stedsanalyse og handlingsplan

Ibestad kommune har fått utarbeidet en stedsanalyse for Hamnvik sentrum. Utkast til stedsanalyse og handlingsplan for å følge opp stedsanalysen vil bli presentert på et folkemøte tirsdag 21. oktober kl 1900 i kommunestyresalen.

På møtet vil konsulenten Håkan Bø presentere utkast til stedsanalyse og forslag til oppfølging. Det er mange spenstige tiltak konsulenten forslår. Det er derfor viktig at innbyggerne i kommunen deltar på møtet for å gi tilbakemelding på stedsanalysen og de tiltak som foreslås. Det forutsettes at prioriterte forslag kan gjennomføres allerede fra 2015. Dette er en god mulighet for å være med på å forme framtidas kommunesentrum.

De som ønsker en kopi av utkast til stedsanalyse og handlingsplan vil de dette fra kommunens servicetorg.

Rapporten Stedsanalyse Hamnvik tettsted

Utkast til tiltaksplan for Hamnvik tettstedsområde


 

Powered by CustomPublish AS