Nyheter > Artikkel

Ibestad skole skal gjennomføre Utdanningdirektoratet sin foreldreundersøkelse.

Foreldreundersøkelsen i Ibestad skole

Ibestad kommune skal gjennomføre Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse i Ibestad skole for høsten 2017.
Formålet med Foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen, og om skole-hjemsamarbeid.
Se informasjon hos Utdanningsdirektoratet

og Informasjon om foreldreundersøkelsen.pdf

Undersøkelsen organiseres slik at foresatte ved Ibestad skole grupperes etter hvor barna er elever; på småtrinnet (1.-4.kl) , mellomtrinnet (5.-7.kl)  eller ungdomstrinnet (8.-10.kl)
I utgangspunktet inviteres 1 foreldre pr elev, og det er mor som blir invitert.
Om foresatte ikke bor sammen, og skolen har informasjon om at barna bor litt hos begge foreldre, får begge foreldrene invitasjon til undersøkelsen.
Dersom du har flere barn kan det hende du får flere invitasjoner.
Bor mor og far sammen og dere har 2 barn på samme trinn vil dere få en invitasjon til ett barn hver.

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i
samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar med skoleeierne for Foreldreundersøkelsen (se mer info i vedlegget).
 
Du vil få en SMS fra Utdanningsdirektoratet for å svare på undersøkelsen.
Du logger på her
 

Om du har noen spørsmål, så ta gjerne kontakt med skolen.

Mvh
Willy Aas
Oppvekstleder

 

Powered by CustomPublish AS