Forhandlingsutvalg

Om Forhandlingsutvalget
Det skal velges et forhandlingsutvalg til å føre forhandlinger om lederlønn iht HTA kapittel 3, pkt 3.4.

Det velges 3 faste medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges fra formannskapets medlemmer.

I perioden 2015 - 2019 består forhandlingsutvalget av følgende personer:

Medlemmer:
Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen og Hugo Salomonsen.
 
Varamedlemmer:
Marthe Stensen (for Dag Sigurd Brustind), Hugo Olsen (for Jim Kristiansen) og Sissel Johansen (for Hugo Salomonsen).
 

Eksterne elementer:

Powered by CustomPublish AS