FOSTERFORELDRE GJØR EN FORSKJELL

Ordføreren i Ibestad og Fosterhjemstjenesten Sortland ønsker å rette en stor takk til alle fosterforeldre for den fantastiske innsatsen de gjør for barn og unge.

Innsatsen de gjør har svært stor betydning for barn og unge i deres utvikling på vei mot sitt voksne liv. Fosterforeldrene er med på å gi barn og unge muligheten til å utvikle seg og få den trygge, alminnelige hverdagen de trenger. Det handler ofte om små ting; å ha noen som hjelper til med leksene, noen som sier god natt og noen som heier fra sidelinja. Det handler om å være en del av familien, ha en plass ved middagsbordet og noen å komme hjem til. Det handler om trygghet og forutsigbarhet. Hver dag.

Vi er svært fornøyde med de fosterforeldrene vi har, men vi har likevel et stort behov for flere fosterhjem til barn i alle aldre. Dersom du, eller noen du kjenner, kunne tenke dere å vurdere å tilby dere som fosterhjem, er dere velkommen til å kontakte Fosterhjemstjenesten Sortland. Denne kontakten er helt uforpliktende. Vi vil gi dere mer og utfyllende informasjon, og vi vil sammen drøfte veien videre. Dere kan kontakte oss via nettstedet fosterhjem.no. Her finner dere utfyllende informasjon samt elektronisk kontaktskjema. Dere er også velkommen til å ringe Fosterhjemstjenesten Sortland direkte på telefon 46 61 54 40.

Med vennlig hilsen

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune

og

Synnøve Orvik
Fosterhjemstjenesten Sortland

Powered by CustomPublish AS