Gatelys

gatelys
Om Gatelys
Ibestad kommune i samarbeid med Hålogaland Kraft har ansvaret for gatelysene i kommunen.

Våren 2012 fikk kommunen montert tidsur på kommunens veibelysning.

Urene sørger for slukking av lysene på natten, det vil si i den perioden det er minst trafikk. Tidsuret skal koble ut gatelysene i følgende tidsrom:

· Mandag - fredag kl. 24:00 til kl. 06:00.

· Lørdag - søndag kl. 04:00 til kl. 09:00.

· I perioden 1. april til 31. august.

 

Tidsstyring på gatelys innebærer en effektivisering av driften som vil gi miljøgevinst ved energisparing og økonomiske besparelser for drift og vedlikehold.

 

Ibestad kommune valgte etter utredning å gå for tidsur fordi dette er den enkleste løsningen som medfører lavest investeringskostnad og ble vurdert som den mest hensiktsmessige for våre forhold.

 

Henvendelser om feil og problemer på det kommunale gatelyset kan rettes til Ibestad kommune v/Servicetorget på tlf. 77 09 90 00.

Powered by CustomPublish AS