Helse, sosial og omsorg

Seksjonsleder Anita Dahl Solbakken - Telefon 909 66 923
 
Nestleder/Leder hjemmetjenesten Anne Nordhaug - Telefon 482 10 721
 
Ekspedisjon/konsulent Ellinor Vang - Telefon 481 29 962
 
Leder miljøarbeidertjenesten Mona Skog - Telefon 909 12 988
 
Leder NAV: Eli Skog - Telefon 555 53 333
 
Sentralbordet 770 99 000
 
Assisterende avdelingssykepleier med sykepleiefalig ansvar Magnus Grydeland - telefon 9582 97 31
 
Fagleder/avdelingssykepeleier Mona Watne - telefon 468 60 357
 
Vaktrom - sykehjemmet telefon 958 29 731/468 25 838
 
Hamnvik legekontor (ekspedisjon): Telefon 770 99 150  Akutttelefon 902 95 190
 
 
 
 
Tjenestebeskrivelse
Her finner du en beskrivelse av alle tjenester Helse, Sosial og Omsorgstjenesten yter til kommunens innbyggere. Følg link
 
Du finner også søknadsskjema, betalingssatser og lover og forskrifter
 
Powered by CustomPublish AS