Helse Sosial Omsorg
 
Seksjonsleder: Anita Dahl Solbakken  Telefon: 909 66 923
Stedfortreder: Anne Nordhaug  Telefon: 482 10 721
Sentralbord: 770 99 000

HSO er ansvarlig for:
Helse:
  • Helsestasjon, Skolehelsetjenesten,  Jordmortjeneste
  • Legekontor, Legevakt
Sosial:
  • NAV, Bostøtte, Startlån
Omsorg
  • Sykehjem, Dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente, Felleskjøkken,
  • Hjemmetjeneste, Hjemmesykepleie, Ergoterapeut, Omsorgslønn, Brukerstyrt personlig assisten, Støttekontakt, Praktisk bistand
  • Miljøtjenesten, Psykisk helse, IP og koordinator,
Frisklivskoordinator
Fysioterapeut.