Helseforetakene overtar pasientreiser fra NAV

Pasientreiser

I løpet av høsten 2009 overtar helseforetakene de siste oppgavene som NAV i dag gjør innenfor pasientreiser. Dette er reiseplanlegging, informasjon om pasientreiser og saksbehandling av reiseoppgjør. For deg som pasient innebærer dette noen praktiske endringer. Den viktigste endringen er at du selv skal fylle ut reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, gjelder fra 20. oktober i Ibestad.

Fra denne datoen skal du ikke lenger oppsøke NAV for å få dekket reiseutgifter. Reiseregningen din vil da bli behandlet ved helseforetakenes pasientreisekontor.

Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.

Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen transport når det ikke finnes rutegående tilbud.

Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret. Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra behandling.

Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.

 

Powered by CustomPublish AS