Helsestasjon

Helsesøster

 Helsesykepleier: Siv N. Henriksen - telefon 90 15 43 76 - siv.henriksen@ibestad.kommune.no

 

Sentralbordet: Telefon 77 09 90 00

Åpningstider ved Helsestasjonen: Mandag - fredag 0800 -1545

Om Helsestasjon
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, barn og unge i alderen 0–20 år og deres foresatte. Alle norske kommuner er lovpålagt å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
På helsestasjonen får du tilbud om:
 • helseundersøkelse
 • barnevaksinasjoner
 • svangerskapskontroll
 • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold m.m.

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helsetjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Kommunens helsestasjon er et gratis tilbud til alle småbarnsfamilier. På helsestasjonen arbeider en helsesøster. Lege og fysioterapeut er knyttet til helsestasjonstilbudet.

Helsestasjonen skal i følge lover og forskrifter drive forebyggende helsearbeid blant barn - og fremme barnas fysiske, psykiske og sosiale helse og trivsel.

Helsestasjonslegen kan henvise barn til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse eller behandling.

Det føres journal om barnets vekst og utvikling.

Ved helseopplysning, rådgivning og veiledning skal helsestasjonen møte den enkelte families behov på best mulig måte. Hele familiens trivsel er viktig for at barna har det bra.

Helsestasjonens program

 • Nyfødt: Hjemmebesøk av helsesøster
 • 6 - 8 uker: Legeundersøkelse. Samtale og veilending av helsesøster
 • 3 mnd.: Vaksinasjon, samtale og veiledning av helsesøster
 • 5 mnd.: Vaksinasjon, samtale og veiledning av helsesøster
 • 6 mnd.: Legeundersøkelse. Samtale og veiledning av helsesøster
 • 4 - 6 mnd.: Fysioterapivurdering
 • 8 mnd.: Samtale og veilending av helsesøster
 • 10 mnd.: Samtale og veiledning av helsesøster
 • 1 år: Legeundersøkelse. Vaksinasjon. Samtale og veiledning av helsesøster
 • 15 mnd.: Vaksinasjon. Samtale og veilending av helsesøster
 • 2 år: Legeundersøkelse. samtale og veiledning av helsesøster
 • 4 år: Samtale og veiledning av helsesøster

Programmet bygger på anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet. Helsesøster har ansvaret for å gi ny timeavtale.

Tverrfaglig samarbeid i Familieteamet

Vi ser verdien av å samarbeide tverrfaglig for å imøtekomme familienes utfordringer i ulike faser i livet. Familieteamet består av helesøster/psykiatrisk sykepleier, barnevernskonsulent og skolen (hvem???). Andre samarbeidsparter som for eksempel lage kan trekkes inn.

Dere foreldre og foresatte er velkommen til å ta kontakt med oss i Familieteamet for veiledning i situasjoner der dere er bekymret for barns psyko-sosiale helse og trivsel. Det kan være barns reaksjoner på - skilsmisse, - sykdom i familien, - mistanke om vold og overgrep, - eller andre situasjoner eller opplevelser som gjør barn utrygge.

Teamet kan også gi personalet i barnehage og skole veiledning – anonymt eller etter foresattes samtykke. Familieteamet har møter en gang pr ????. Du / dere er velkommen til å legge fram deres situasjon – for i fellesskap finne en vei videre.

Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker:

Småbarnsfamilies rettigheter

Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Testing av nyfødte

helsenorge.no - Helsestasjon

klara-klok.no

settegrenser.no

forebygging.no

Rustelefonen

Vaksiner og vaksinasjon

ung.no om gravididtet

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kap. 7 Klage

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

 

 

Powered by CustomPublish AS