Hjemmesykepleie

Om Hjemmesykepleie

Døgnbasert hjemmesykepleie består av hjelp til personlig stell og pleie, prosesyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting, oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjelp ved måltider, veiledning og opplæring i selvhjelpstrening, tilsyn med definert formål, hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester og akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleien skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitet ved at brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det.

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Målgruppe
Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Pris
Det betales ikke vederlag for hjemmesykepleie - tjenesten er gratis.

Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker:

 

Powered by CustomPublish AS