HJEMMETJENESTEN
Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse på mange forskjellige tjenester, og har som mål å yte tjenester slik at du skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.
Hjemmetjenesten har kontor i Helsesentret i Hamnvik, og samarbeider tett med de andre omsorgstjenestene i kommunen. Hjemmesykepleien som er en del av hjemmetjenesten har base i helsesenteret og kjører ut herfra for å serve innbyggerne i kommunen.
Tjenester som inngår i hjemmetjenesten:
 Hjemmesykepleie
 Hverdagsrehabilitering
 Praktisk bistand/hjemmehjelp
 (Brukerstyrt personlig assistent)
 Ergoterapitjeneste
 Omsorgslønn
 Støttekontakt
 Trygghetsalarm
 Middagsombringing