Nyheter » Tilleggsmeny » Høringer » Artikkel

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering, Andørja Adventure, Engenes

I henhold av Plan- og bygningslovens § 12-11, har formannskapet i Ibestad kommune i møte 16.2.2017 vedtatt å sende forslag til detaljregulering Andørja Adventure, Engenes, med tilhørende planbeskrivelse med vedlegg og bestemmelser ut på høring.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 22.februar til og med 5. april 2017, og består av plankart og planbeskrivelse med vedlegg og reguleringsbestemmelser. Disse kan leses her i PDF-format.

Powered by CustomPublish AS