Hyttetomt ved Lillekrokvatnet

Kort beskrivelse
2 fantastiske hyttetomter ved Lillekrokvatnet vurderes solgt. Hytteveg til tomtegrensen, gode solforhold hele dagen og utsikt over Lillekrokvatnet. Fritt valg av hyttetype. Bekk og tilgang til vann like ved. 1 da pr tomt.

Beliggenhet
Utsiktstomter ved Lillekrokvatnet. Utmarksveg opp høgda til Fridalsvatnet. Ny hytteveg fremføres høsten 2014 forbi tomtene. Avtale om motorisert ferdsel må innhentes.

Selger
Odd Sætre

Type tomt
Hyttetomt

E-post
odd.satre@hotmail.com

Telefon
41 22 35 78

Tomtestørrelse
1 da pr tomt. Selveier.

Andre opplysninger
Oppmåling og fradeling fra 95/5 skjer september 2014. Overtagelse umiddelbart etter avtale.

Sjelden mulighet.

Powered by CustomPublish AS