UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING (UKM) 2013 PÅ FINNSNES

IBESTAD KÅRET TIL ÅRETS TURBOKOMMUNE UKM 2013

Under UKMs fylkesfinale på Finnsnes 24. - 28. april 2013 ble Ibestad kåret til årets TURBOKOMMUNE, som er den kommunen av de 28, som hadde størst økning i antall deltakere. Kåreingen hadde med seg en motivasjonspris på kr 5000,-. HURRA! Vi fikk stor skryt for god motivasjonsfaktor og god planlegging.

 UKM  pris

Powered by CustomPublish AS