Ny reform trådte i kraft 01.07.2013

Vergemålsreformen

Høring: Ventemerd, Breivoll Marine Produkter AS.

Breivoll Marine Produkter AS søker om tillatelse til etablering av slaktemerdlokalitet med maksimalt tillatt biomasse på 500 tonn i tilknytning til sitt lakseslakteri på Breivoll i Ibestad kommune.
bilde

Høring av offisielle veinavn/adresser i Ibestad

Ibestad kommune vedtok i formannskap 10.5.2012 å legge forslag til offisielle veiadresser ut på høring.

Tilbaketrekking av arealplanen

Formannskapet har i møte 7.6.2012 valgt å trekke arealplanen som ligger ute til høring.

Fortrinnsrett for pendlere på fergesambandet Stangnes - Sørrollnes

Ordningen trer i kraft fra og med 15.06.2012, og er p.t. gjeldende til 01.07.2015.

Powered by CustomPublish AS