Administrasjonen i Ibestad kommune

Om Administrasjonen
Nedenfor følger oversikt over administrasjonen. Ved å klikke på navnene vil en kunne få opp e-postadresser, slik at hver enkelt av de ansatte kan nåes på denne måten foruten pr telefon.

Adresser og telefon

Postadresse Ibestad kommune, Kopparvika 7 9450 HAMNVIK
E-post Postmottak  
Telefon sentralbordet 77 09 90 00/ 48 21 88 58  

Besøksadresser:

Sentraladministrasjonen (rådmannen og stab/støttefunksjonen), oppvekstseksjonen, plan-, næring- og utviklingsseksjonen har kontorer i kommunehuset i Hamnvik.

Pleie-, helse- og omsorgseksjonen (HSO) har kontorer i helse- og sosialsenteret.

Powered by CustomPublish AS