Plan, næring og utvikling

Seksjonsleder er Trond Hanssen - telefon 91 73 61 67

Sentralbord: Telefon 77 09 90 00/48 21 88 58

Denne seksjonen er ansvarlig for

* Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven
* Kart og oppmålingsarbeider
* Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven
* Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern
* Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
* Bygging, drift og vedlikehold av kommunale veger, samt vann og avløpsanlegg
* Vedlikehold av kommunale bygg
* Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
* Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
* Utøve kommunens forurensningsmyndighet

Andre ansatte i seksjonen:

Saksbehandler Linn-Iren Sande  - telefon 48 15 42 06

Leder uteseksjonen Bjørnar Johansen - telefon 99 56 99 88

Brannsjef Odd Hellefossmo - telefon 95 96 73 45

Prosjektleder Katrine Nordgård - telefon 90 92 65 64

Landbruksansvarlig  Ole P. Dyrstad - telefon 90 21 27 37

Powered by CustomPublish AS