www.ibestad.kommune.no

Individ og samfunn - Er under arbeid med

Tjenesteområdet "Individ og samfunn" bil blant annet omfatte brannbereskap, krisehåndtering og NAV. En del informasjon vil være knyttet opp mot eksterne lenker fra andre offentlige nettsteder.