Helse, sosial og omsorg (HSO)

 
Seksjonsleder Anita Dahl Solbakken - Telefon 909 66 923

Nestleder HSO/enhetseder hjemmetjenesten Anne Nordhaug - Telefon 482 10 72

Mail: anne.nordhaug@ibestad.kommune.no

Enhetsleder sykehjemmet Hilde Danielsen - telefon 468 60 357

Fagsykepleier sykehjem Erika Ribeaux Veranes - telefon 468 25 838
Enhetsleder miljøarbeidertjenesten Kirstin Wiik Johansen - Telefon 909 12 988
 
Leder NAV: Eli Skog - Telefon 555 53 333
 
Ekspedisjon/konsulent Ellinor Vang - Telefon 481 29 962
Sentralbordet 770 99 000
 
Vaktrom - sykehjemmet telefon 958 29 731/468 25 838
 
Hamnvik legekontor (ekspedisjon): Telefon 770 99 150  Akutttelefon 902 95 190
 
 
Tjenestebeskrivelser
Her finner du en beskrivelse av alle tjenester Helse, Sosial og Omsorgstjenesten yter til kommunens innbyggere. Følg link
Du finner også søknadsskjema, betalingssatser og lover og forskrifter
Powered by CustomPublish AS