www.ibestad.kommune.no

Omsorgstjenester

Her vil hjemmetjeneste, hjemmesykepleie og omsorgsbolig bli omhandlet.