Dyrehelse

Om Dyrehelse
Helsetilstanden i norsk husdyrbruk og dyrehold har tradisjonelt vært svært god og det er en klar målsetting at den fortsatt skal være det. Målsettingen gjelder for alt norsk dyrehold; produksjonsdyr, så vel som sports- og familiedyr.
 

Mattilsynet, i samarbeid med Veterinærinstituttet, gjennomfører årlig en lang rekke kontrollprogrammer som overvåker sykdomsstatus hos norske dyr.

 
Dyreholdet og dyrehelsearbeidet i Norge reguleres i stor grad av internasjonale forpliktelser gjennom EØS-regelverk, men også andre internasjonale organisasjoner som for eksempel Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) er premissleverandører når det gjelder norsk dyrehelse.
Veterinær
Ibestad kommune inngår i et samarbeid med Salangen, Lavangen, Bardu og Dyrøy kommune. Ved behov kan Veterinærsenteret Midt-Troms, Sjøvegan, kontaktes på telefon 77 17 14 45. De har vakttelefon nr. 48 00 34 00.
Powered by CustomPublish AS