Ferdigattest

Om Ferdigattest
Ferdigattest utstedes av kommunen etter anmodning fra tiltakshaver/ansvarlig søker etter at tiltaket er ferdig. Det er eget skjema for dette, byggblankett 5167. Gjennomføringsplan som dokumenterer at tiltaket er ferdig må sendes inn sammen med anmodningen.

Priser for tjenesten:

 
Eksterne linker:
 
Powered by CustomPublish AS