Tinglysning

Om Tinglysing
Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom. Det er mange ulike dokumenter som er tinglyst og innført i pantebøkene.
Tinglysing av fast eiendom skjer i et register som kalles Grunnboka. Her registreres opplysninger om eiendommene, blant annet kjøp, salg, utleie og pantsettelse. Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom, kan tinglyses.

Hvorfor bør jeg tinglyse?
Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom. Ved omsetning av faste eiendommer og pantsetting av eiendommene innhentes opplysninger i Grunnboka om eiere og heftelser.

Hva står i Grunnboka?
Alle eiendommer i Norge har et gårdsnummer og et bruksnummer. I Grunnboka står det hvem som eier en eiendom, og hvilke heftelser som er registrert på eiendommen. Heftelser kan for eksempel være lån, veirettigheter eller byggeforbud

Hvor tinglyser jeg?
I mars 2004 startet overføring av tinglysing fra tingrettene til Statens kartverk i Hønefoss. For mer informasjon se linken under "Tilknyttede elementer" eller kontakt Statens Kartverk, Tinglysningstelefon 32 11 88 00 (kl 0800 - 1400)
                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                  

Tilknyttede elementer:  

 

 

 

 

 

 

 

  •             

 

Powered by CustomPublish AS