www.ibestad.kommune.no

Barn og unge

Om Barn og unge - Ungdomsråd
Desember 2011 ble Ungdomsrådet i Ibestad kommune opprettet. Formålet med Ungdomsrådet er:
  • å fremme ungdommens interesser i deres nærmiljø
  • å styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessene i kommunen
  • å være høringsorgan for kommunen i de saker som berøreer de unge

Barn og unges rett til å bli hørt er også i tråd med FNs konvensjon om barnets rettigheter som i Norge forvaltes av Barneombudet.