www.ibestad.kommune.no

Tilskuddsordninger/√łkonomiske ytelser

Om Tilskuddsordninger
Her vil du finne informasjon/linker til tilskudds- og støtteordninger, samt økonomiske ytelser som det kan søkes på.
 
Noen av disse er kommunale og her vises det også til egne utlysninger som gjøres i forkant med oppsatte søknadsfrister. Andre er nasjonale/regionale (vi gjør her oppmerksom på at listen ikke er utømmende idet dette bare er et tatt med i et begrenset omfang).