Samarbeidsutvalg - Barnehagen

Kommunestyret ønsker at det skal være et samarbeidsutvalg for barnehagen på lik linje med Ibestad skole. Utvalget er ikke lovpålagt men følger de samme retningslinjer som SU for skolen

Formannskapet valgte imøte 03.11.2015 sak 102/15 representant til samarbeidsutvalg for barnehagen.

Medlem fra kommunestyret i perioden 2015-2019 er:

  • Geir-Arne Ekman

Varamedlem

  • Mariska Skoli

Følgende er valgt inn som medlemmer i samarbeidsutvalget for perioden 2017-2018:

Powered by CustomPublish AS