Nyheter > Artikkel

Informasjonsmøte om bygging av sykehjem og omsorgsboliger 7. mai kl. 1800

Ibestad kommune inviterer til åpnet informasjonsmøte om bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger

i Sykehjemmets kantine tirsdag 7. mai kl 18.00.

Alle interessert er velkommen - ansatte, pårørende/beboere og naboer inviteres spesielt.

Representanster fra entreprenøren PEAB Bjørn Bygg vil delta.

 

Powered by CustomPublish AS