Jordskifteutvalg

Om Jordskifteutvalg
I hver kommune skal det være et sæskilt utvalg for jordskiftesaker. De som er med i utvalget skal ha kompetanse i saker jordskifteretten til vanlig har i kommunen. Jordskifterettslederen fastsetter hvor mange det skal være med i utvalget for hver kommune. Utvalget velges etter reglene i lov av 13 august 1915 nr 5 om domstolene om valg av meddommere. Lagrettsmedlemmer og meddommere er ikke fritatt fra valg i jordskifteutvalget, jfr jordskifteloven § 8.
Det skal velges 20 meddommere. Kravene om kjønnskvotering gjelder.
 
Jordskfiteutvalget 2013 - 2016 har følgende medlemmer:
 
Gruppe A:
 • Dagfinn Steffenrem
 • Raymond Johnsen
 • Gunn Torild Dons
 • Terje Kristiansen
 • Jan Gunnar Berg
 • Oddvar Skog
 • Oddvar Iversen
 • Mildrid Vollen
 • Ole Pedersen-Dyrstad
 • Dagmar Roll Valen
 • Beate Larsen
Gruppe B:
 • Oddgrim Innerå
 • Steivor Lilleng
 • Børge Arvesen
 • Håkon Leknes
 • Roy Meland
 • Sissel Østrem Nilsen
 • Kjelrun Johansen
 • Karin Øverli
 • Knut Børge Berg
Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker:

Powered by CustomPublish AS