Komitè for kultur og fritid

Geir Arne Ekman_2592x4608

Geir Arne Ekman er leder for Kulturkomiteen. Han er utdannet hjelpepleier og jobber som daglig leder i Frivillighetssentralen. Geir Arne har tidligere jobbet i Ibestad kommune i helsesektoren og ved Ibestad bygg og skipsservice. Han har vært aktiv i kulturlivet i mange år.

Mobil; 90023856
Epost; geira.ekman@gmail.com

Medlemmer i Komite for kultur og fritid i perioden 2015-2019:

Medlem Parti/gruppe
Geir Arne Ekmann, leder Høyre, gruppe A
May-Linn Fanghol, nestleder Andørja Fellesliste, gruppe A
Bente Mikalsen Senterpartiet, gruppe A
Petra Frantzen Høyre, gruppe A
Magnus Grydeland Venstre, gruppe B

 

Vararepresentanter gruppe A;
1. vara: Oddgrim Innerå, SP
2. vara: Eva Nilsen, AFL
3. vara: Sveinulf Aalmen, H
4. vara: Anne K. Jensen, AFL

Vararepresentanter gruppe B;
1. vara: May-Karin Berglund, AP


Møtedokumentene finner du på siden for møtedokumenter kulturkomiteen.

 


 

Powered by CustomPublish AS