Kontaktpersoner seksjoner

Her finner du mobilnummer til ansatte i de ulike seksjonene:

 
Funksjon - seksjon Navn Telefon
Ordfører Dag Sigurd Brustind  953 32 500
Rådmann Roe Jenset 900 41 470
Personalsjef/ass.rådm Roald Pedersen 906 26 272
     
     
     
     
PNU
Seksjon for plan, næring og utvikling
   
Leder - teknsik Trond Hanssen 917 36 167
Landbruk Ole Pedersen-Dyrstad 902 12 737
Prosjektleder Katrine Nordgård 909 26 564
Teknisk drift Bjørnar Johansen 995 69 988
     
Saksbehandler Linn-Iren Sande 481 54 206
HSO
Helse, sosial og omsorg
   
HSO - leder Anita Dahl Solbakken 909 66 923
Ekspedisjonen Ellinor Vang 481 29 962

Hjemmetjenesten enhetsleder

Anne Nordhaug

954 05 876

482 10 721

481 87 907

Vaktrom sykehjemmet   468 25 838
Enhetsleder Hilde Danielsen 468 60 357
Ass. avdelingssykepleier/fagleder Erika Ribeaux Veranes 468 25 838
Kjøkkenet Dagfinn Edvardsen 482 32 526
Ergoterpeut   957 86 061
Miljøarbeidertjenesten Kirstin Wiik Johansen 909 21 988
     
Oppvekst    
Oppvekst – leder Willy Aas 916 96 556
Barnevernsleder    Sylvi Sande 995 56 421
Kultur Ingvild Johansen 948 34 413
Ibestad folkebibliotek Anne Kristiansen 954 48 442
Bofellesskapet Aina Mathisen 940 59 960
Ibestad skole Tron-Arvid Isaksen 416 13 428
Ass.rektor/rådgiver Hilde Mo 469 48 376
Sekretær Bjørg Steen 481 52 619
   SFO      476 84 777

 

   
 Hamnvik barnehage Styrer Sandra Bertinussen 900 26 839
  Blekkspruten 909 86 515
  Kråkebollen 900 28 067
  Krabben 900 32 543
 Ånstad barnehage   900 71 649
     
Helse    
Leder Anita Dahl Solbakken 909 66 923
Legekontoret  

770 99 150
 

 

Helsesøster Siv N Henriksen 901 54 376
Psykiatritjeneste Siv N Henriksen 901 54 376
Fysioterapeut Arne Widding 975 19 565
     
     
NAV    
Leder Eli Skog 55 55 33 33
Ekspedisjonen   55 55 33 33

 

Powered by CustomPublish AS