Søknadsfrist 1.juni 2018

Kulturmidler aktivitetstilskudd 2018

Ibestad kommune skal fordele kulturmidler for 2018 til personer, lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i form av aktivitetstilskudd

Søk om aktivitetstilskudd innen 15.juni

Kulturmidler 2017

Ibestad kommune skal fordele kulturmidler for 2017 til personer, lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i form av aktivitetstilskudd

Kulturhuset tirsdag 7.februar klokken 18:00

Idédugnad for kultur i Ibestad

Kulturmidler 2016

Søk om kulturmidler. Søknadsfrist 1.juni 2016.

Kulturmidler 2016 utlysning

Kulturmidler/aktivitetsstøtte

Kulturkontoret

Ved kulturkontoret er det tilsatt kulturkonsulent i 50 % stilling. Arbeidssted er kommunehuset.

Powered by CustomPublish AS