Kulturmidler

Om Kulturmidler og/eller aktivitetsstøtte
Det er mulig å søke midler til ulike kulturarrangement, i tillegg til at det ytes driftstilskudd/aktivitetsstøtte. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer, og her følger noen utdrag fra disse:

"Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til personer, organisasjoner og institusjoner i Ibestad kommune. Tilskuddet ytes innenfor rammen av det vedtatte budsjettet."

Tilskuddsformene er:

A: Aktivitetstilskudd (søknadsfrist 01.05.)
Aktivitetstilskuddet gis kun til lokale kulturorganisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen, og som har som primær målsetting å drive kulturarbeid.

B: Støtte til enkeltaktivitet/enkelttiltak (søknadsfrist 01.12.)
Tilskuddet kan gis til konkrete enkelttiltak/-aktivitet som for eksempel: - teaterforestillinger, konserter og utstillinger- prosjektoppgaver, registreringsarbeid - informasjonskampanjer, publikasjoner- konferanser og kurs - underskuddsgarantier ved kulturarrangement - andre formidlingstiltak Tilskuddet til enkeltaktivitet kan etter søknad bevilges løpende gjennom hele året fram til 1.desember, forutsatt at det er avsatt midler til formålet.

Søknadsskjema finner du nedenfor under "Tilknyttede elementer". Søknad sendes:

Ibestad kommune, Kulturkontoret, 9450 HAMNVIK

Tilknyttede elementer

Powered by CustomPublish AS