Om Lag og foreninger
Ibestad har et aktivt og allsidig kulturliv basert på frivillinghet.
 
Liste over lag og foreninger i Ibestad kommune: LAG OG FORENINGER I IBESTAD KOMMUNE.docx PDF document ODT document

Nytt lag/ny forening, feil eller mangler meldes postmottak@ibestad.kommune.no. Vi trenger: Lagets navn, kontaktperson, epost, telefon/mobil, evt. hjemmeside.

Frivillighetsregisteret
Det er mulig å bli registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene Laget/foreningen har da organisasjonsnummer. Feil eller mangler meldes til firmapost@brreg.no
Registrering i Frivillighetsregisteret lønner seg - gir tilgang til Grasrotandelen.
 
Her vil du finne noen tips om etablering og drift av lag og foreninger:
 
Powered by CustomPublish AS