Nyheter > Artikkel

Mobbeombudet i Troms til Ibestad 26.4.18

Mobbeombudet besøker Ibestad/Hamnvik 26.4.18 og møter politikere, ansatte, elever, foresatte og andre interesserte.Åpent møte på kulturhuset kl. 18.00.

Se om mobbeombudet her

Program for Mobbeombudets besøk i Hamnvik 26.4.18:

09.00 – 10.30 Møte formannskapet

10.30 – 11.30 Møte ledelse i barnehage og skole

12.30 – 14.00 Møte elever

o   12.30 – 12.50: Småtrinn

o   12.55 – 13.25: Mellomtrinn

o   13.30 – 14.00: Ungdomstrinn

14.30 – 15.30 Møte ansatte på skolen

16.30 – 17.30 Møte ansatte i barnehagene

18.00 – 20.00 Åpent møte på kulturhuset.

Om Mobbeombudet:

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke.

  • Vet du ikke hvordan du skal gå frem for å få den hjelpen du trenger?
  • Har du spørsmål om rettigheter?
  • Trenger du råd, støtte eller veiledning? Mobbeombudet er nedsatt av fylkestinget, og er derfor en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

  • Elever, foreldre og andre rundt eleven
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

 
Hva gjør mobbeombudet?

  • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
  • Veileder og bistår i å løse utfordringer
  • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
  • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift

Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.

Jon-Halvdan Lenning,
mobbeombud
Telefon:
77 78 80 88 / 926 23 014
E-post:
mobbeombud@tromsfylke.no
Besøksadresse:
Fylkeshuset i Tromsø

Se om mobbeombudet her

Powered by CustomPublish AS