Møtedokumenter til kommunestyret, formannskap, utvalg og komiteer

Her kan du finne sakspapirer til kommunestyret, formannskapet, samt komiteer og utvalg i Ibestad kommune. Sakene er sortert utvalg.

Dokumentene er tilgjengelige for nedlasting for alle, dersom de ikke er unntatt offentligheten. Da oppgis i så fall hjemmelen for å unnta dokumentet.

 

 

formannskapet bannerKommunestyret banner


 

Her kan du se møtedokumentene for råd og komiteer:
 

 

Samferdselskomite

Kulturkomite

Ungdomsråd

Eldreråd

 

Powered by CustomPublish AS